VI | ENG
DDCI – District and Department Competitiveness Index
Tin tức DDCI
01.05.2021

Năm 2021, Lào Cai phấn đấu điểm chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2021 đạt trên 72 điểm, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành “Tốt” trên cả nước. UBND tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề về chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) và công bố chỉ số DDCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ban, ngành) tỉnh Lào Cai năm 2020.

20.03.2021

Sáng ngày 12/3/2021, được sự chấp thuận và ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, sở, ban ngành - DDCI Sóc Trăng năm 2020. Do trong giai đoạn nghiêm túc thực hiện các biện pháp về phòng, chống Dịch Covid-19, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

18.01.2021

Các vấn đề về bình đẳng giới được đại diện các hộ kinh doanh và doanh nghiệp, HTX đánh giá ở mức điểm “tốt” cho thấy một bức tranh sáng về bình đẳng giới tại tỉnh Lào Cai. Theo khảo sát, có hơn 58% hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đạt doanh thu dưới 100 triệu đồng. Hầu hết quy mô hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đều ở quy mô siêu nhỏ. Khoảng 35% số hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đạt doanh thu trong khoảng 100 triệu đồng tới 500 triệu đồng. Một tỷ lệ rất nhỏ hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đạt doanh thu một năm trên 500 triệu đồng (khoảng 6%). Kết quả khảo sát cho thấy hộ kinh doanh do nam giới làm chủ có tỷ lệ đạt được doanh thu cao trên 100 triệu đồng một năm lớn hơn tỷ lệ này trong số hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Phụ nữ dường như quản lý kinh doanh ở quy mô nhỏ tốt hơn, đặc biệt ở mức doanh thu dưới 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ kinh doanh do nữ làm chủ có lãi và lãi như mong muốn khá cao đạt 80%, tương đương với tỷ lệ này của nam giới. Mặt khác, tỷ lệ báo cáo lỗ của hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ rất ít, chiếm 7,7%, tương đương với tỷ lệ thua lỗ của hộ kinh doanh do nam giới làm chủ. Điều đó cho thấy năng lực của phụ nữ trong các hoạt động quản lý kinh tế cân bằng với nam giới.

24.12.2020

Để cải thiện xếp hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), UBND TP. Hải Phòng đã triển khai đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, các quận, huyện (DDCI) năm 2020. Chỉ số DDCI của Hải Phòng được xây dựng và tiến hành khảo sát nhằm đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện để nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của Thành phố. Đây cũng là mục tiêu mà UBND TP. Hải Phòng đặt ra để các sở, ban, ngành, quận, huyện cùng đồng lòng, chung sức cải cách, nâng cao năng lực điều hành kinh tế của chính đơn vị mình và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh của Thành phố.